Produkter

VentilationVärme
Micaflex PFT ver 3
Differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöde.
Ventilation
Flödesgivare
Flödesregulatorer
Tryckgivare
Tryckregulatorer
MFS
Sond för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
Micaflex PFC ver 3
Differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöde.
Ventilation
Flödesgivare
Flödesregulatorer
Tryckgivare
Tryckregulatorer
MG-O2R
O2-mätare och regulator
Värme
O2-givare / regulatorer
MG-L/S O2-lambdasond
För mätning av O2-halt i rökgaser. Kompatibel med Bosch LSM 11.
Värme
O2-givare / regulatorer
Sensorer / Givare
Tillbehör - Värme
MVP-300
Effektväljare för värmepannor
Värme
Effektväljare och täta trottelventiler
MTV-2000
Eldstadstryckvakt
Värme
Övervakande utrustning med larmfunktion
MRP-2000
Differenstryckregulator med två börvärden
Värme
Ventilation
Tryckgivare / regulatorer
Tryckregulatorer
Micaflex FHC ver 5
Dragskåpsregulator med alarm
Ventilation
Dragskåps - och dragbänks regulatorer
Micaflex PU3
Renblåsningsenhet till MFS flödesmätsond
Ventilation
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
Tillbehör - Värme
MEL-1000
Styr- och reglercentral för elpannor.
Värme
Ångtrycksregulatorer
Temperaturregulatorer
MFS-SS
Sond i syrafast stål för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
Tillbehör - Värme
MFS-FI
Flödesmätdon för mätning av luftflöde i fläktinlopp
Ventilation
Flödesmätsonder
Tillbehör - Vent
MMT-1000
Typgodkänd max. temperaturvakt, certifierad för modul B
Värme
Övervakande utrustning med larmfunktion
Anslutningskablage Lambdasond/MG-O2R
Värme
Tillbehör - Värme
O2-givare / regulatorer
MTT-CS
Motortrottelventil i komposit
Värme
Effektväljare och täta trottelventiler
Ställdon
Svetsmuff för MFS-SS
Svetsmuff för montering av MFS-SS i ventilationskanal.
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
Värme
MG-3000-UT
Temperaturgivare för mätning utomhus
Värme
Ventilation
Sensorer / Givare
MTR-3000
Programmerbar temperaturregulator för stegbrännare
Ångtrycksregulatorer
Värme
Temperaturregulatorer
HC-2
Digital hygrostat
Fukt och Temperatur
Ventilation
MQ/MQG
Oljemängdsmätare
Värme
Oljemängdsmätare
Micaflex PFCA ver 3
Differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöden samt övervakning med alarm
Ventilation
Flödesgivare
Flödesregulatorer
Övervakande utrustning med larmfunktion
Tryckgivare
MO-9000
Signalomvandlare PULS/PULS
Värme
Oljemängdsmätare
Tillbehör - Värme
MFM-DIN
Montagefäste för bärskena 35/7,5
Ventilation
Tillbehör - Vent
MTT-HG
Hårdtätande motortrottelventil
Värme
Effektväljare och täta trottelventiler
VM-5
Kondensfälla
Ventilation
Tillbehör - Värme
Värme
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
MMT-100
Temperaturvakt 70 - 130°
Värme
Övervakande utrustning med larmfunktion
MS-35M3-MTT
Elektriskt ställdon med momentomvandlare för ventiler
Värme
Effektväljare och täta trottelventiler
Ställdon
MG-3000-ANL
Temperaturgivare av anliggningstyp med Pt-100 element
Värme
Ventilation
Tillbehör - Värme
Sensorer / Givare
Tillbehör - Vent
MTS-HT
Impulsledningssats för luftkanal med förhöjd temperatur
Värme
Ventilation
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
2-TK
Blockventil
Ventilation
Värme
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
VM-1
Skottgenomföring för mätuttag
Ventilation
Tillbehör - Vent
VM-3
Kanalmätuttag 8/6 mm
Ventilation
Tillbehör - Vent
HT Plastslang
Installationsmaterial
Ventilation
Värme
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
MG-3000-DF-180
Temperaturgivare för luftkanal
Värme
Ventilation
Sensorer / Givare
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
MG-3000-DK-250
Temperaturgivare för luftkanal
Värme
Ventilation
Tillbehör - Värme
Sensorer / Givare
Luftflödesmätning
MO-3000
Mätvärdesomvandlare avsedd att omvandla Pt-100 till utsignal 4...20 mA
Ventilation
Värme
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
Micaflex FD ver 3
Flödesgivare, utgått 2017, ersatt av FD ver 4
Utgångna - Vent
Utgångna - Värme
Värme
Ventilation