Micaflex FD ver 4

Beskrivning

Micaflex FD ver 4 är en differenstryckgivare avsedd för flödesmätning tillsammans Micatrones flödessensor MFS eller andra typer av mätdon med känd flödeskonstant. FD ver 4 har en tydlig display som visar aktuellt flöde/hastighet.

FD levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.


Tekniska Data

Valbar utsignal 0…10V/4…20 mA
Manuell tvångskörning av max utsignal
Enkel nollställning med en tangent
Valbar dämpning
Alarmmodul som tillbehör