Micaflex FD ver 4

Beskrivning

Micaflex FD ver 4 är en givare avsedd för flödesmätning tillsammans Micatrones flödessensor MFS eller andra typer av mätdon med känd flödeskonstant. FD ver 4 har en tydlig display som visar aktuellt flöde / hastighet. Utsignalen är flödeslinjär i V eller mA.

FD levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

Valbar utsignal 0…10V/4…20 mA
Manuell tvångskörning av max utsignal
Valbar dämpning
Alarmmodul som tillbehör