MQ/MQG

Beskrivning

Oljemängdsmätare typ MQG-80E/MQG-200E med elektronisk impulsgivare för fjärregistrering eller MQ-80/MQ-200 med enbart mekaniskt räkneverk.

För mätning av förbrukad eldningsolja i såväl små som stora eldningsanläggningar.
Dagens och morgondagens energipris ställer allt större krav på att våra värmeproducerande enheter fungerar optimalt.

Med MQG-80E eller MQG-200E , vilka kan anslutas till Micatrones panndator MOG-1000-O2K, energidataminne MQI-1000-F och eventuellt centralt datasystem, kan såväl energistatistik som övervakning ske automatiskt och värdefull information avläsas vid injustering och optimering.

Tekniska Data

  • Kapacitetsområde 1…50 l/h resp. 4…150 l/h.
  • Hög tryckklass, användbar upp till 25 bar
  • Monteras på brännarens trycksida
  • Avsedd för eldningsolja Eo 1
  • Små dimensioner ger smidigt montage på brännaren
  • Tillbehör för anslutning till oljepump och magnetventil medföljer
  • 7-siffrigt mekaniskt räkneverk
  • Elektronisk givare för fjärravläsning och databearbetning