VM-5

Beskrivning

Används då risk för kondens finns t.ex. när impulsledningen passerar ett kallt utrymme i förhållande till kanaltemperaturen.
VM-5 monteras i lägsta punkten mellan mätuttag och givare/regulator.