MKV-1000

Beskrivning

MKV-1000 är en kallstartvakt som förhindrar start av en panna om temperaturen i framledningen från pannan understiger 50 °C. Detta säkerställer efterlevnad av föreskrifterna i Arbetsmiljöverkets AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, 6 Kap

  • Förhindrar start av kall värmepanna < 50°
  • Tillåter återstart av värmepanna > 50° med periodisk övervakning (ej stoppad av säkerhetsrelaterat larm)
  • Tillåter enkel återstart av panna med operatör på plats om temperaturen understiger 50°
  • Lättavläst LED-display och fem lysdioder som visar driftstatus
  • Temperaturgivare av typ PT-100
  • Hög kapslingsgrad (IP65)
  • Sanktionsavgift kan utgå om panna (klass A eller B) startas i strid med AFS 2017:3, 6 kap.