MFM-L1 ver 3

Beskrivning

Tilläggsmodul för larm till tryck- och flödesgivare Micaflex PD/FD ver 3 & 4.

Tekniska Data

  • potentialfri växlande reläutgång
  • lätt att installera