Micaflex P ver 4

Beskrivning

Micaflex P ver 4 är en tryckgivare avsedd att mäta låga under-, över- och differenstryck. P levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

Valbar utsignal Volt/mA
Enkel nollställning med en tangent
Två valbara tryckområden, hela eller halva området
Valbar dämpning