MV-300

MV-300 - utgått 2004, ersatt av MVP-300

Beskrivning

MV-300 är en effektväljare avsedd för två eller tre parallellkopplade pannor.

Tekniska Data

Effektväljare MV-300 övervakar och reglerar upp till tre pannors inkopplingsföljd så att endast den eller de för rådande effektbehov är inkopplade

  1. Högre driftsäkerhet genom färre stopp och start av brännare
  2. Bättre ekonomi genom mindre sotbildning på värmeupptagande ytor
  3. Inga strålningsförluster på tillvalspannorna
  4. Display som visar framledningstemperatur och inställd minsta framledningstemperatur