Modbus RTU

Beskrivning

Modulkort för anslutning till:

  • 60-5338-1   Micaflex ver 3 PFA, PFA-PU, PFC, PFCA, PFT och PFTT, tryck och flödesgivare
  • 60-5338-2  Micaflex ver 4 HTT och HTC/T2, fukt- och temperaturgivare
  • 60-5338      Micaflex ver 5 FHC, dragskåpsreglering
  • 60-5338-6   Micaflex ver 5 PD/FD, tryck- och flödesgivare

Medger datakommunikation med Modbus RTU via RS-485 gränssnitt.

Tekniska data

  • Inbyggd terminering av RS-485

För installationsdokument, se respektive produkt.