MGN-10

Beskrivning

MGN-10N är en induktiv impulsgivare med NAMUR utgång avsedd för övervakning av varvtalet på fläktar, axlar, stokerskruvar, motorer etc.
MGN-10N är avsedd att anslutas till Micatrone rotationsvakt MN-1000.

MGN-10N är försett med hus i rostfritt stål. Ytterhöljet är gängat för justerbar fastsättning. LED-indikator på givaren för visuell avläsning av impulser. Skyddad mot inkoppling med omvänd polaritet samt fast kabel om 2 meter. Vinkelfäste medföljer.

Tekniska Data

Givaren känner av närvaro av metall och har högst känslighet för vanliga icke rostfria stållegeringar. Om plattan för avkänning är monterad på ett icke metalliskt material så räcker en tjocklek på 1 mm till för att känna av plattan. Andra metaller och legeringar minskar givarens avkänningsavstånd. Om något annat material än stål används för avkänningen så måste avståndet till givaren minskas.