Affärsområden

Micatrone är verksamt inom två affärsområden - Ventilation och Värmeproduktion.

Ventilation

De flesta människor tillbringar merparten av sin tid inomhus. Därför är ett bra inomhusklimat viktigt både i hemmet och på arbetsplatsen. Byggnader och lokaler måste vara ventilerade i tillräcklig utsträckning för att hålla luften fräsch, men inte så mycket att miljön upplevs som dragig. För att ta kontroll över ventilationen behövs pålitlig utrustning som kan mäta, övervaka och reglera såväl luftflöden som luftfuktighet, CO2-halt och partikelhalt.

Inom affärsområde Ventilation erbjuder Micatrone produkter för såväl vanlig fastighetsventilation som specialmiljöer, där det ställs höga krav på precision och långtidsstabilitet. Produkterna kan mäta, reglera och övervaka lufttryck, luftflöden, fukt och temperatur med hög precision. Våra mätsystem är exakta och pålitliga även i mycket låga tryckområden - ned till några enstaka Pascal.

Värmeproduktion

Vid energiomvandlingen från bränsle till värme uppstår rökgas-, strålnings- och konvektionsförluster. Våra produkter bidrar till att minimera dessa förluster så att optimal förbränning med högsta årsverkningsgrad uppnås. Produkterna används i första hand i värmepannor med effektområde 0,5 till 25 MW

Genom att få ut optimal effekt ur värmepannan sänker vi värmeproduktionskostnader och minskar utsläppen av skadliga ämnen i förbränningsprocessen.

Support och Kvalitet

Micatrone levererar produkter av hög kvalitet och med lång livslängd. De används ofta i miljöer där driftstopp medför kostnader och följdproblem. Tillförlitlighet och exakthet är av stor betydelse.

För att möta våra kunders höga krav och förväntningar arbetar vi ständigt med kvalitet i allt vi gör – från produktutveckling, rådgivning och försäljning till leverans och service. Innan leverans genomgår varje produkt en testprocess och levereras med ett kvalitetscertifikat.

AB Micatrone är certifierat enligt ISO 9001

. Vårt kvalitetsarbete är en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Vi hjälper dig gärna att välja den produkt som bäst passar dina specifika behov. Vår tekniska support finns självklart även tillgänglig vid installation, kalibrering och drift.

Välkommen att kontakta oss!