Micaflex PFT ver 3

Beskrivning

Micaflex PFT ver 3 är en programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöden. PFT levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

  • Mätområden från 0...50 Pa till 0...10 kPa
  • Två analoga ärvärdesutgångar för tryck eller flöde samt för reglering.
  • Utsignal mellan 0/2…10 VDC eller 0/4…20 mA, skalbar inom givarens mätområde.
  • PI-regulator för direkt styrning av frekvensomformare eller ställdon
  • Utrustad med ett akustiskt och visuellt alarm.