Micaflex PFM

Beskrivning

Tryck- och flödesgivare med fyra omkopplingsbara tryckområden enligt nedan:

PFM-200 : 200/150/100/50 Pa
PFM-1000 : 1000/750/500/250 Pa

Tekniska Data

  • Valbar tryck eller flödeslinjär utsignal, 0..10V.
  • Valbar dämpning, 1 eller 4 sek.
  • Lätt att nollpunktsjustera