MS-35M

Beskrivning

Ställdonet MS-35M är avsett för styrning av spjäll, ledskenor etc. i styr- och reglersystem.
Anslutning kan ske till styrsystem, tvåläges-regulatorer, 3-punktsregulatorer och tillsammans med servoregulator även till kontinuerliga regulatorer.

Utförande

Ställdonet har en robust konstruktion avsedd för användning i såväl pannrumsapplikationer som svåra industriella miljöer.
Ställdonet kan monteras i alla lägen och kräver normalt inget underhåll. Ställdonet har som standard tre gränslägesbrytare:

  • 2 st för justering av vridningsvinkeln mellan 0…180°
  • 1 st för signalering av mellanläge

Som extra tillbehör kan lägespotentiometer eller extra gränslägesbrytare och uppvärmningsmotstånd erhållas.

Tekniska Data

  • 24 eller 230 VAC matning och styrspänning