MFS-SS

Beskrivning

Micatrone flödesmätsond MFS-SS är utvecklad för att möta höga krav på noggrann luftflödesmätning i alla typer av luftbehandlingssystem.

Tekniska Data

MFS-SS bildar ett medelvärde av hastighetsprofilen över hela kanalarean. MFS-SS mäter totaltrycket (p+) samt ett flödespåverkat tryck (p-).
Tillsammans bildar dessa båda, p+ och p-, ett differenstryck ur vilket flödet/hastigheten kan beräknas.
Detta differenstryck är 2,5 gånger högre än motsvarande vid Prandtlrörsmätning