MFS-SS

Beskrivning

Micatrone flödesmätsond MFS-SS är utvecklad för att möta höga krav på noggrann luftflödesmätning i alla typer av luftbehandlingssystem. MFS-SS bildar ett medelvärde av hastighetsprofilen över hela kanalarean. I större kanaldimensioner sammankopplas flera MFS-SS för att fånga upp flödesbilden och nå maximal mätnoggrannhet.

MFS-SS fångar differenstrycket mellan sondens p+ och p- sida. Ansluten till en givare ur Micaflex-serien kan flödet sedan beräknas och regleras.

Lämpliga applikationer

Flödesmätning i rökgaskanaler, processventilation och andra miljöer med hög temperatur och / eller aggressiv luft.

Tekniska Data

Dimensioner från 100 mm - 2 500 mm.

Tillverkas på beställning utifrån kundspecifikation

Differenstrycket mellan p+ och p- är 2,5 gånger högre än motsvarande vid motsvarande Prandtlrörsmätning

Tillverkad i syrafast stål SS2348 (motsvarande AISI316L)

Tål temperaturer upp till 600°C

Beständig mot aggressiv eller partikelfylld luft.

MFS-SS har 8/6 slangkoppling som standard, men kan utrustas med Swagelok, mässingskoppling eller annan anslutning utifrån kundspecifikation.