Micaflex PFCA ver 3

Beskrivning

Micaflex PFCA är en differenstryckgivare för mätning och reglering av låga lufttryck och flöden samt övervakning med alarm. PFTCA levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

  • Två analoga ärvärdesutgångar för tryck, flöde samt reglering.
  • Valbar utsignal 0/2…10 VDC eller 0/4…20 mA.
  • SPC-ingång för börvärdespåverken och SPD-ingång för omkoppling mellan två börvärden.
  • PI-regulator med två börvärden för styrning av frekvensomformare eller ställdon.
  • Två alarmreläer samt inbyggd summer.