Ventilation

Micaflex PFT ver 3
Differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöde.
Ventilation
Flödesgivare
Flödesregulatorer
Tryckgivare
Tryckregulatorer
MFS
Sond för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
Micaflex PFC ver 3
Differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöde.
Ventilation
Flödesgivare
Flödesregulatorer
Tryckgivare
Tryckregulatorer
MRP-2000
Differenstryckregulator med två börvärden
Värme
Ventilation
Tryckgivare / regulatorer
Tryckregulatorer
Micaflex FHC ver 5
Dragskåpsregulator med alarm
Ventilation
Dragskåps - och dragbänks regulatorer
PU3
Renblåsningsenhet till MFS flödesmätsond
Ventilation
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
Tillbehör - Värme
MFS-SS
Sond i syrafast stål för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
Tillbehör - Värme
MFS-FI
Flödesmätdon för mätning av luftflöde i fläktinlopp
Ventilation
Flödesmätsonder
Tillbehör - Vent
Micaflex FD ver 4
Givare med flödeslinjär visning och utsignal.
Ventilation
Flödesgivare
Värme
Luftflödesmätning
Svetsmuff för MFS-SS
Svetsmuff för montering av MFS-SS i ventilationskanal.
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
Värme
MG-3000-UT
Temperaturgivare för mätning utomhus
Värme
Ventilation
Sensorer / Givare
Micaflex PFCA ver 3
Differenstryckgivare för mätning och reglering av lufttryck och flöden samt övervakning med alarm
Ventilation
Flödesgivare
Flödesregulatorer
Övervakande utrustning med larmfunktion
Tryckgivare
MFM-DIN
Montagefäste för bärskena 35/7,5
Ventilation
Tillbehör - Vent
VM-5
Kondensfälla
Ventilation
Tillbehör - Värme
Värme
Luftflödesmätning
Tillbehör - Vent
MG-3000-ANL
Temperaturgivare av anliggningstyp med Pt-100 element
Värme
Ventilation
Tillbehör - Värme
Sensorer / Givare
Tillbehör - Vent
MTS-HT
Impulsledningssats för luftkanal med förhöjd temperatur
Värme
Ventilation
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
2-TK
Blockventil
Ventilation
Värme
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
VM-1
Skottgenomföring för mätuttag
Ventilation
Tillbehör - Vent
VM-3
Kanalmätuttag 8/6 mm
Ventilation
Tillbehör - Vent
HT Plastslang
Installationsmaterial
Ventilation
Värme
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
MG-3000-DF-180
Temperaturgivare för luftkanal
Värme
Ventilation
Sensorer / Givare
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
MG-3000-DK-250
Temperaturgivare för luftkanal
Värme
Ventilation
Tillbehör - Värme
Sensorer / Givare
Luftflödesmätning
MO-3000
Mätvärdesomvandlare avsedd att omvandla Pt-100 till utsignal 4...20 mA
Ventilation
Värme
Tillbehör - Värme
Tillbehör - Vent
Micaflex FD ver 3
Flödesgivare, utgått 2017, ersatt av FD ver 4
Utgångna - Vent
Utgångna - Värme
Värme
Ventilation