Reklamationer

För retur av defekt produkt till Micatrone behöver inga speciella returnummer användas.

Vänligen skicka defekt apparat med utkörning till:

AB Micatrone
Åldermansvägen 3
171 48 SOLNA

Vi rekommenderar dock att ni kontaktar oss innan för att säkerställa en defekt, innan produkten sänds i retur till oss.

Observera att med insänd reparation måste kontakt och leveransuppgifter samt information om felsymptom anges. Åberopas garanti skall kopia på faktura bifogas.

Normal leveranstid för reparationer är ca 14 dagar.