MTS-HT

Användning

MTS-HT är en impulsledningssats som innehåller erforderliga komponenter för en tät och säker anslutning mellan MFS flödesmätsond och  transmitter då sonden är monterad i kanaler med förhöjd temperatur.

I satsen ingår

1,5 m kopparrör (A) samt 6 m plastslang (C) samt övergångar (B) plastslang och kopparrör samt slang clips och 2 st vinkelkoppling (D) för plastslangen.