Medlemslänkar

Slussen.bizMicatrone är medlem i Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Slussens nyhetsbrev når 16 000 prenumeranter varje vecka och i sökmotorn finns drygt 24 000 företag. Genom samarbete med 24 branschorgan ges innehållet en teknisk kvalitetsgaranti.
Slussen.biz arrangerar också branschmässorna ExpoVent och ExpoVärme/Energi, som Micatrone frekvent deltar i.


EMC-nätverket Swerea/RISE

EUs direktiv för EMC (ElectroMagnetic Compatibility) innebär säkerställande av störningsfrihet hos elektronik. Vid EMC-laboratoriet i Stockholm testar vi våra produkter för att säkerställa att produkterna uppfyller EMC-direktivet.


FTI

Alla europeiska företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade varor är skyldiga att ta ansvar för återvinningen av förpackningarna. För att möta dessa lagkrav är Micatrone anslutet till serviceorganisationen FTI. Genom en förpackningsavgift till FTI fullgörs producentansvaret. Avgiften finansierar insamling av bland annat förpackningar via drygt 5000 återvinningsstationer men också genom direkt hämtning i bostadshus.

FTI Anslutningsbevis 2018


Naturvårdsverket

Micatrone är anslutet till Naturvårdsverket’s EE-register. EE-registret handhar producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.