MFS

Beskrivning

Micatrone flödesmätsond MFS är utvecklad för att möta höga krav på noggrann luftflödesmätning i alla typer av luftbehandlingssystem.
MFS bildar ett medelvärde av hastighetsprofilen över hela kanalarean.

Tekniska Data

MFS är uppbyggd av en kraftig aluminiumprofil av strängsprutad eloxerad aluminium. Mätrören som är hålade enligt väl utprovade normer har sina hål placerade in mot profilen. Denna placering medför att hålen kommer att befinna sig i ett område där hastigheten är noll vilket hindrar luftburna partiklar att tryckas in i hålen.