SR-33

Utgått 2009, ersatt av MS-35M4-SR

\nBeskrivning\n\nSR-33 är en spjällregulator som styr rökgasspjället på självdragspannor.\n\nTekniska Data\n

    \n
  • Spjällregulatorn håller rökgasspjället helt stängt under brännarens stillestånd
  • \n
  • Innan brännaren får starta öppnar spjällregulatorn rökgasspjället helt och ger starttillstånd för oljebrännaren
  • \n
  • När oljebrännaren har tänt styrs rökgasspjället till ett mellanläge där undertrycket i pannan är lagom stort. Vid 2-stegsbrännare alternerar spjället mellan inställning för låga 1 och startläge beroende på pannans värmebehov
  • \n
  • Spjällregulatorn är förberedd för komplettering av dragreglercentral typ SD-MRP-2000
  • \n