MRP-2000

Beskrivning

MRP-2000 är en differenstryckregulator med två börvärden avsedd för reglering av över-, under- eller differenstryck på luft och gaser i förbränningsanläggningar och luftbehandlingssystem. MRP-2000 har 3-läges utgång: öka-signal, ingen signal eller minska-signal.

Tekniska Data

Speciella reglerparametrar som utvecklats av Micatrone för att klara snabba förändringar utan själv- och översvängningar.
Genom pulsning av ställdonet i pulszonen (utanför neutralzonen) minskas hastigheten på ställdonet så att regleringen “smyger” sig in mot börvärdet.