MFM-ZP

Beskrivning

MFM-ZP är en modul för automatisk nollställning av tryck och flödesgivare.
MFM-ZP är speciellt lämplig för låga tryckområden vid krav på mätning runt noll-tryck med en maximal avvikelse mindre än +/- 0,1 Pa samt flödesmätning med MFS flödesmätsonder ned till ca 0,5 m/s.

MFM-ZP består av en magnetventil med drivelektronik som är monterad mellan tryckuttag och givaren internt i kapslingen.

Tekniska Data

MFM-ZP fabriksmonteras i Micaflex ver 3 i följande apparater: PFT, PFC, PFA, PFTT, PFCA samt RCA.