Micaflex FHA ver 3

Beskrivning

Micaflex FHA ver 3 övervakar och larmar vid låg hastighet i dragskåpsöppningen.
FHA indikerar med grönt sken att hastigheten överstiger larmgränsen och med rött sken och summer samt relä när larmet aktiverats efter inställd tidsfördröjning.
Programmering kan ske för automatisk återställning då hastigheten överstiger larmgränsen eller manuell återställning då hastigheten överstiger larmgränsen. Denna funktion används vid elförregling.

Hastighetsgivaren FHT är av principen massflödesgivare och är ansluten till FHA med en kabel internt. Givaren har mycket god långtidsstabilitet och behöver normalt ej kontrolleras mer än en gång per år.
Hastighetsgivaren är integrerad i alarmenheten och ansluts med slang till dragskåpets insida. Inställning av larmgräns, tidsfördröjning och larmfunktion sker genom programmering då locket avlägsnats.

Tekniska Data

Integrerad hastighetssensor
Transformator ingår
Tydlig larmindikering
Akustiskt larm
Potentialfri larmutgång