MN-1000

Beskrivning

MN-1000 är en rotationsvakt som är avsedd för övervakning av varvtalet på fläktar, axlar, stokerskruvar och motorer.

MN-1000 kan användas med två typer av givare:
Passiv givare typ Micatrone MGN-10 eller
Namurgivare typ Micatrone MGN-10N.

Tekniska Data

 • Övervakar varvtal på:
  – Fläktar
  – Axlar
  – Stokerskruvar
  – Motorer
 • Övervakar varvtal från 0,1 … 9999 rpm
 • Säkerhetsrelä som växlar vid uppnått varvtal
 • Alarmrelä som larmar om varvtalet sjunker under inställt värde
 • Manuell eller automatisk återställning av alarm
 • Utlöst alarm återställes inte automatiskt efter strömbortfall
 • 6 lysdioder visar driftstatus
 • Hög kapslingsgrad, IP65