MS-35M4-LR

Beskrivning

Ställdonet MS-35M4-LR är avsett för reglering av spjäll, ledskenor och ventiler.
Styrsignalen är valbar ström- eller spänningssignal.
Lägesutsignal finns för både ström- och spänningssignal.
Ställdonet har valbar funktion för flödeslinjärisering av vridspjällsventiler.

Tekniska Data

  • 24 eller 230 VAC
  • Vridningsvinkel: 0..130°
  • Styrsignal: 0/4..20mA eller 0..10V
  • Utsignal: 0/4..20mA eller 0..10V