MI-4000/HH

Beskrivning

MI-4000/HH är en temperaturvakt för övervakning av höga rökgastemperaturer i pannor eldade med olja, gas eller biobränsle. Passar både modulerande och stegbrännare.

Tekniska Data

  • Manuell återställning av alarm
  • Utlöst alarm återställs inte automatiskt efter strömbortfall
  • Digital visning av ärvärde och inställda alarmgränser
  • Hög kapslingsgrad – IP65