Micaflex OPD

Beskrivning

Micaflex OPD operatörspanel är ett tillbehör som speglar huvudapparatens indikeringar, alarm och funktioner. OPD passar till tryck- och flödesgivarna Micaflex PFT, PFA, PFC och PFTT samt fukt- och temperaturgivarna Micaflex HTT och HTC/T2.
När huvudapparaten är otillgängligt placerad på exempelvis en servicevind eller i ett renrum, kan OPD monteras på en lättåtkomlig plats och därifrån styra alla huvudapparatens funktioner inklusive alarm.

Kommunikation mellan huvudenhet och operatörspanel sker via buffrad I2C och är normalt avsedd för avstånd upp till 10 meter. Viss förlängning är möjlig men beroende av kabelval.

Tekniska Data

  • Finns i utförande för utanpåliggande väggmontage i plastkapsling eller för infällt montage med inbyggnadsram.
  • I bägge utföranden ingår displaykort och kommunikationsmodul  (I2C modul).
  • Två operatörspaneler kan anslutas till varje huvudapparat.