MTR-3000

Beskrivning

MTR-3000 är en digital temperaturregulator för 1-, 2- och 3-stegs brännare. MTR-3000 innehåller två metoder för temperaturreglering. Alla inställda temperaturgränser kan förskjutas med utomhustemperaturen (följereglering). Utgång för datakommunikation finns som tillbehör.
På den inbyggda textskärmen kan aktuella mätvärden, driftstatus samt inställda parametrar avläsas.
MTR-3000 är speciellt lämpad som temperaturregulator för pannanläggningar och levereras med testrapport från kvalitetskontroll.

Tekniska Data

  • Passar alla stegbrännare
  • Gör så att steg-brännare efterliknar drift med modulerande brännare
  • Två metoder för reglering
  • Följereglering efter utomhustemperaturen
  • Lättläst textskärm
  • Analog utsignal av mätvärdet
  • Mikroprocessorstyrd
  • IT-anpassad