MMT-100

Temperaturvakten MMT-100 används för att blockera bränsleinmatningen i en värmepanna då temperaturen på framledningen från pannan överstiger en viss gräns. Återställning sker manuellt.