Micaflex FHC ver 5

Beskrivning

Micaflex reglersystem för dragskåp är utvecklat för att kontinuerligt mäta, reglera och övervaka hastigheten i dragskåpsöppningen och därmed säkerställa operatörens och laboratoriepersonalens säkerhet. Regleringen ger även lägsta möjliga energikostnad, då hastigheten i dragskåpsöppningen hålls konstant på lägsta tillåtna hastighet och möjligheten att övervaka luckans högsta tillåtna läge.

Tekniska Data

Micaflex dragskåpsreglersystem består av;
– Operatörsinterface FHI
– Reglercentral FHC ver 5
– Hastighetsgivare FHT
– Ställdon HSA24-3P
– Reglerspjäll HSD