MG-4000-R2

Beskrivning

MG-4000-R2 är avsedd för mätning av O2-halten i rökgaser från oljebrännare, gasbrännare och biobränslepannor.
MG-4000-R2 kan tillsammans med en regulator optimera luft/bränslekvoten. Resultatet blir att högsta möjliga eldningstekniska verkningsgrad kan uppnås och även behållas över tiden oberoende av förändringar i bränsle och förbränningsluft.

Tekniska Data

  • Zirkoniumdioxidsensor
  • Direkt mätning i rökgaser
  • Ingen referensgas erfordras
  • Kalibreras i omgivningsluft
  • Små dimensioner på mätsonden
  • Enkel att montera, lika en temperaturgivare
  • Enkel att ansluta till Micatrone panndator MOG-1000-O2K eller O2 regulator MG-O2R som har alla erforderliga regler- och övervakningsfunktioner för O2-reglering