Micaflex HTC/T2

Beskrivning

Micaflex HTC/T2 är en fukt- och temperaturregulator med en kontinuerlig PI-regulator och en två-stegs on-off regulator samt ärvärdesutgång.
HTC/T2 innehåller funktionen för mätning och reglering av fukt, temperatur, daggpunkt, flytande daggpunkt och fuktkvot.
Med flytande daggpunkt menas temperaturskillnaden mellan omgivningens daggpunktstemperatur och den kalla ytans temperatur.

HTC/T2 levereras med testrapport från kvalitetskontroll.

Tekniska Data

HTC/T2 har två analoga utgångar vilka kan användas som ärvärdesutgång för fukthalt, temperaturer, fuktkvot, daggpunkt, flytande daggpunkt samt reglersignal.
Varje utgång har 3 anslutningar, 1 för Volt DC, 1 för mA DC och 1 gemensam nolla. Utgångarna medger att både mA och Voltsignalen kan användas samtidigt