MTV-2000

Beskrivning

MTV-2000 är en tryckvakt avsedd för övervakning av övertryck, undertryck eller differenstryck i förbränningsanläggningar och luftbehandlingssystem.
MTV-2000 ger alarm om trycket över- eller underskridit inställd varnings- eller stoppgräns under inställd tidsfördröjning.

Tekniska Data

  • Ger säkerhetslarm
  • Manuell återställning av alarm
  • Utöst alarm återställes inte automatiskt efter strömbortfall
  • Två varningsgänser och stoppgränser
  • Tidsfördröjning av alarm 0…60 s
  • Alarm vid stigande eller sjunkande tryck
  • Hög kapslingsgrad IP65