VM-6

VM-6 används för att mäta det statiska trycket utomhus som referens mot ett lokalt tryck inomhus.


Vid mätning av differenstryck i större lokaler som köpcentrum och industrilokaler är det ofta svårt att hitta ett bra referenstryck inne i byggnaden. Det är då lämpligt att använda atmosfärstrycket som referens.

För att referenspunkten utomhus ska bli stabil måste mätuttaget vara okänsligt för vindpåverkan och placerat så att de statiska tryckförändringar som sker runt byggnadens ytterväggar inte påverkar mätningen.

VM-6 tillverkas i rostfritt stål AISI 316 som är mycket motståndskraftigt mot saltvatten och därför även lämpat för offshore-applikationer.

Tekniska Data

  • Påverkas ej av vindriktningen
  • Klarar vindhastigheter upp till 20 m/s med hög noggrannhet
  • Påverkas ej av regn eller snö
  • Underhållsfri
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Saknar rörliga delar