VM-6

Beskrivning

VM-6 används för att mäta det statiska trycket utomhus.
I vissa typer av lokaler, till exempel stora köpcentrum och industrilokaler, är det svårt att hitta ett referenstryck inne i byggnaden. Det är då lämpligt att använda atmosfärstrycket som referens. För att referenspunkten ska bli stabil måste mätuttaget vara okänsligt för vindpåverkan samt placerat så att de statiska tryckförändringar som sker runt byggnaden ej påverkar mätningen.

Tekniska Data

  • Påverkas ej av vindriktningen
  • Klarar vindhastigheter upp till 35 m/s
  • Påverkas ej av regn eller snö
  • Underhållsfri
  • Tillverkad av rostfritt stål och mässing
  • Saknar rörliga delar