MI-4000/HL

Beskrivning

MI-4000/HL är en temperaturvakt för övervakning av både hög och låg rökgastemperatur i biobränsleeldade pannor.

Tekniska Data

  • Manuell återställning av alarm
  • Utlöst alarm återställs inte automatiskt efter strömbortfall
  • Digital visning av ärvärde och inställda alarmgränser
  • Tidsfördröjning för aktivering av alarmgräns för låg temperatur
  • Hög kapslingsgrad – IP65