MVP-3000

Utgått 2012

\nBeskrivning\n\nMVP-3000 är en kraftfull effektväljare för upp till fyra pannor. Klarar alla typer av bränslen och värmepumpar. Styr pumpar och shuntventil. Hanterar energistatistik, beräknar verkningsgrader och har händelselogger\n\nTekniska Data\n

  \n
 • MVP-3000 är en överordnad styrdator för panncentraler
 • \n
 • Effektväljare med fem laternativa inkopplingsmetoder
 • \n
 • Energistatistik över 12 månader. Lagring av tillförd och nyttiggjord energi samt beräkning av årsverkningsgrad
 • \n
 • 5 st PI-regulatorer för t.ex. varvtalreglering av distributionspumpar m.m.
 • \n
 • Till/Från-reglering av pumpar
 • \n
 • Alarmindikering i klarttext
 • \n
 • Övervakning
 • \n
 • Händelselogger - de senaste 4000
 • \n
 • Datakommunikation
 • \n