MS-35M4-SR

Beskrivning

Spjällregulator MS-35M4-SR är avsett för styrning och reglering av vrid- och lyftspjäll på undertryckseldade pannor med självdrag

Spjällregulator MS-35M4-SR har en robust konstruktion avsedd för användning i såväl pannrumsapplikationer som andra svåra industriella miljöer.
Motorn är försedd med omkopplare för drift resp. öppet läge. Med omkopplaren i läge öppet blockeras brännaren och sotning kan utföras.

Spjällregulator MS-35M4-SR kan monteras i alla lägen och kräver normalt inget underhåll.

Tekniska Data

  • Stänger spjäll helt under stillestånd för att undvika genomströmningsförluster.
  • Startar brännare mot fullt öppet spjäll för att undvika övertryck och därmed tillbakaslag av sot i pannrummet.
  • Fritt inställbart gränsläge för optimalt spjälläge under drift.
  • Hög IP klassning i robust plastkapsling av polykarbonat