Micaflex PD ver 3

Utgått 2017, ersatt av Micaflex PD ver 4

Micaflex PD är en tryckgivare avsedd att mäta låga under-, över- och differenstryck.
  • Valbar utsignal Volt/mA
  • Enkel nollställning med en tangent
  • Två valbara tryckområden, hela eller halva området
  • Valbar dämpning
  • Kalibreringscertifikat medföljer som standard
  • Negativ eller positiv visning av tryck