Hållbarhet och miljö

Micatrone har sedan starten 1964 utvecklat energibesparande produkter och hjälpt kunder att effektivt kontrollera och styra sin värmeproduktion och ventilation.

En väl intrimmad värmeproduktion minimerar behovet av bränsle – biobränsle, olja eller el – vilket leder till effektivare resursanvändning och minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen i förbränningsprocessen.

Effektivt styrd ventilation ger ett bättre inomhusklimat i fastigheter, vilket är bra för människors välbefinnande i såväl hemmiljö som på arbetsplatser. I mer specialiserade miljöer som laboratorier och sjukhus är en noggrann kontroll och styrning av inomhusluftens rörelser en förutsättning för en säker arbetsmiljö och vård.

Vårt miljömål är att fortsätta leva upp till och överträffa kundernas förväntningar även i de delar av verksamheten som rör miljö- och hållbarhetsfrågor. Det betyder att vi fortsätter utveckla och tillverka produkter som främjar ett hållbart resursutnyttjande och skapar ett bättre klimat såväl inomhus som utomhus.

Våra produkter är byggda för att hålla länge. Tack vare vårt kvalitetsarbete är deras livscykler ofta flera tiotals år.

Vi arbetar ständigt med utveckling inom hållbarhetsområdet. Några exempel är:

  • Alla medarbetare utbildas i miljö- och hållbarhetsfrågor
  • Alla processer i företaget – utveckling, tillverkning och försäljning – ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekter och miljöpåverkan.
  • Vi tar producentansvar för elektriska och elektroniska produkter genom anslutning till Naturvårdsverkets EE-register
  • Vi tar även producentansvar för förpackningar genom FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling)