MVP-300

Beskrivning

MVP-300 är en digital effektväljare för upp till 3 pannor. Panna A kan väljas att vara seriekopplad (t.ex. el-panna) eller parallellkopplad (t.ex. oljepanna). Minsta tillåtna framledningstemperatur kan förskjutas med utomhustemperaturen. Utgång för datakommunikation finns som tillbehör.
På den inbyggda textskärmen kan aktuella mätvärden, driftstatus samt inställda parametrar avläsas.
16 lysdioder finns för snabb indikering av driftstatus, blockerade pannor och ventilernas läge.

MVP-300 levereras med testrapport från kvalitetskontroll.

Tekniska Data

  • Effektväljare för två eller tre pannor
  • Textskärm visar i klartext
  • Driftstatus visas med 16 lysdioder
  • Utomhuskompensering av framledningstemperaturen
  • Blockeringsfunktion av samtliga pannor
  • Alarm vid låg framledningstemperatur
  • Datakommunikation
  • Felindikering i klartext