Flödesmätsonder

MFS
Sond för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
MFS-SS
Sond i syrafast stål för mätning av flöde eller hastighet i luft och andra gaser.
Ventilation
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Svetsmuff för MFS-SS
Svetsmuff för montering av MFS-SS i ventilationskanal.
Flödesmätsonder
Luftflödesmätning
Tillbehör
Tillbehör
Värme