Micaflex FHM

Utgått 2012, ersatt av FHC ver 3

Beskrivning

FHM har en två-radig display med totalt 32 tecken. Under drift visas aktuell hastighet i m/s samt vald funktion: Normal flow, High flow, Low flow och vid larm, Alarm high/Alarm low.
Tre lysdioder indikerar larmstatus: Normal, Caution och Alarm.
Via de fyra tangenterna väljs önskat driftläge:
1. Normal flow – normal hastighet
2. High Flow – forcerad hastighet
3. Low flow – låg hastighet för
riggning etc
4. Test/Reset – funktionstest av
larm samt återställning av larm.

Tekniska Data

Operatörsmonitorn innehåller funktion för ljudlarm. För att minimera antalet tangenter används samma tangenter vid programmering. Genom att hålla Low Flow tangenten nedtryckt i ca 20 sekunder växlar tangenterna funktion samt öppnar alla register för programmering.
Operatörsmonitorn är via en fast monterad kabel ansluten till reglercentralen Micaflex FHC.