PU3

Beskrivning

Micaflex PU3 är utvecklad för att användas tillsammans med Micaflex PFTT eller PFA-PU för att förhindra igensättning av flödesmätsonder eller tryckuttag vid mycket stoftbemängda eller kondenserande applikationer. Flödesgivarna styr renblåsningsenhetens ventiler. Tiden mellan varje renblåsning kan programmeras till 30…3600 sekunder och tiden för varje renblåsning till 0…60 sekunder. Utsignalen från givarna är fryst under renblåsningen.

PU3 består av två magnetventiler som styrs via ett inbyggt relä. Samtliga tryckanslutningar sker på lådans utsida. Reläet styrs med 12-15 VDC från PFTT eller PFA-PU.

Tekniska Data

Under pausperioden är flödesmätsonden/tryckuttaget ansluten till PFTT/PFA-PU.
Under den aktiva renblåsningstiden stänger de två magnetventilerna mot PFTT/PFA-PU och öppnar mot tryckluften, vilken blåser rent flödesmätsonden/tryckuttaget.