Kvalitetspolicy

Micatrone ska alltid tillhandahålla produkter och tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. Varje såld produkt eller tjänst ska motsvara eller överträffa de prestanda som beskrivs i produktinformationen.

I varje situation ska Micatrone motsvara eller överträffa de förväntningar som våra kunder har på oss vad gäller både produkter och rådgivning.

I de fall Micatrone på grund av tekniska fel eller fel i interna processer inte levt upp till förväntningarna, ska vi göra vårt yttersta för att återställa kundernas förtroende.

Micatrones kvalitetsarbete ska vara under ständig utveckling genom återkoppling och förbättring av produkter och processer.

Micatrone ska också vid var tid med god marginal följa de lagar och regelverk som omfattar verksamheten.