FAQ – Tekniska frågor

Hur låga tryckområden kan Micatrones differenstryckgivare mäta?

Våra givare är stabila och pålitliga även under mycket låga tryck. En kund i läkemedelsindustrin köper Micaflex PFT tryck- och flödesgivare skalade för intervallet -1,25 till + 5,00 Pa av oss.

O2-sonder går inte att kalibrera

Kontrollera anslutningarna mellan centralenhet och O2-sond.Tag ut O2-sonder ur rökgaskanalen och låt den hänga fritt i friskluft i sin anslutningskabel. OBS! får inte ha kontakt med annan metall. Tänk på att mätspetsen är varm. Läs av och kontrollera följande mätvärden:

Nernst ska variera mellan 0 och 4 Volt.
Ström 1,7..1,9 A
Spänning 4,0..7,0 Volt
Temperatur 695..705 grader.
Räknare 30 000..50 000
Räknare OF 00

Om strömmen är högre än 1,9 A så medför det att O2-sonden är för varm och då ger den ett lågt värde på räknaren = låg O2-halt. Kontakta Micatrone för utbyte av O2-sond.

Om temperaturen avviker mer än 5 grader från 700 grader så kan centralenheten startas om (bryt 230 VAC spänningen, vänta 1 minut och slå tillbaka spänningen) för att se om det hjälper. Om felet kvarstår, kontakta Micatrone för utbyte av centralenhet.

Galvanisk isolation

Funktionsjord
Funktionsjord kallas en anslutning till skyddsjord som EJ har en personskyddande funktion utan endast är till för att ge en bättre funktion/mätning av elektriska signaler. Funktionsjord är vanligt förekommande i digitala produkter där man är i behov av en elektrisk anslutning till ett stort jordplan för att lättare kunna leda bort störningar.

Mätfel
På grund av jordströmmar så har funktionsjorden oftast olika potentialer i olika delar av anläggningen. Om man då kopplar mätsignaler mellan 2 olika apparater, som är placerade flera meter från varandra, och bägge apparaterna är funktionsjordade på sina in- respektive utgångar så kommer ett mätfel att uppstå. Det bästa sättet att undvika detta mätfel är att använda en isolationsförstärkare så att inte mätsignalen kan gå i funktionsjorden.

MG-4000-R2
De analoga in- och utgångarna på MG-4000-R2 är anslutna via kapslingen/skyddsröret på O2-sonden, som i sin tur sitter monterad i en jordad rökgaskanal. Det är viktigt att använda den isolerade 3/4″ kopplingen så att inte O2-sonden har metallisk (galvanisk) kontakt med rökgaskanalen. Se även till att inte O2-sondens strålskydd ligger mot rökgaskanalen.

Utsignalen från MG-4000-R2 som kopplas till en annan apparat (PLC, DUC, etc.) måste kopplas till en potentialfri ingång. Vissa modeller av PLC, DUC och frekvensomvandlare har en funktionsjordad ingång och då måste en isolationsförstärkare användas för att isolera mätsignalen från funktionsjord.

Hur låga tryckområden kan Micatrones differenstryckgivare mäta?

Våra givare är stabila och pålitliga även under mycket låga tryck. En kund i läkemedelsindustrin köper Micaflex PFT tryck- och flödesgivare skalade för intervallet -1,25 till + 5,00 Pa av oss.

O2-sonder går inte att kalibrera

Kontrollera anslutningarna mellan centralenhet och O2-sond.Tag ut O2-sonder ur rökgaskanalen och låt den hänga fritt i friskluft i sin anslutningskabel. OBS! får inte ha kontakt med annan metall. Tänk på att mätspetsen är varm. Läs av och kontrollera följande mätvärden:

Nernst ska variera mellan 0 och 4 Volt.
Ström 1,7..1,9 A
Spänning 4,0..7,0 Volt
Temperatur 695..705 grader.
Räknare 30 000..50 000
Räknare OF 00

Om strömmen är högre än 1,9 A så medför det att O2-sonden är för varm och då ger den ett lågt värde på räknaren = låg O2-halt. Kontakta Micatrone för utbyte av O2-sond.

Om temperaturen avviker mer än 5 grader från 700 grader så kan centralenheten startas om (bryt 230 VAC spänningen, vänta 1 minut och slå tillbaka spänningen) för att se om det hjälper. Om felet kvarstår, kontakta Micatrone för utbyte av centralenhet.

Galvanisk isolation

Funktionsjord
Funktionsjord kallas en anslutning till skyddsjord som EJ har en personskyddande funktion utan endast är till för att ge en bättre funktion/mätning av elektriska signaler. Funktionsjord är vanligt förekommande i digitala produkter där man är i behov av en elektrisk anslutning till ett stort jordplan för att lättare kunna leda bort störningar.

Mätfel
På grund av jordströmmar så har funktionsjorden oftast olika potentialer i olika delar av anläggningen. Om man då kopplar mätsignaler mellan 2 olika apparater, som är placerade flera meter från varandra, och bägge apparaterna är funktionsjordade på sina in- respektive utgångar så kommer ett mätfel att uppstå. Det bästa sättet att undvika detta mätfel är att använda en isolationsförstärkare så att inte mätsignalen kan gå i funktionsjorden.

MG-4000-R2
De analoga in- och utgångarna på MG-4000-R2 är anslutna via kapslingen/skyddsröret på O2-sonden, som i sin tur sitter monterad i en jordad rökgaskanal. Det är viktigt att använda den isolerade 3/4″ kopplingen så att inte O2-sonden har metallisk (galvanisk) kontakt med rökgaskanalen. Se även till att inte O2-sondens strålskydd ligger mot rökgaskanalen.

Utsignalen från MG-4000-R2 som kopplas till en annan apparat (PLC, DUC, etc.) måste kopplas till en potentialfri ingång. Vissa modeller av PLC, DUC och frekvensomvandlare har en funktionsjordad ingång och då måste en isolationsförstärkare användas för att isolera mätsignalen från funktionsjord.