MMT-1000

Typgodkänd max. temperaturvakt, certifierad för modul B

Beskrivning

MMT-1000 är en max. temperaturvakt som används för att bryta upp säkerhetskretsen till en värmepanna om temperaturen i framledningen från pannan överstiger en inställd brytgräns.

Funktion

MMT-1000 mäter vattentemperaturen, i framledningen från en värmepanna, med en temperaturgivare av typ Pt-100. MMT-1000 har en programmerbar brytgräns och bryter upp säkerhetskretsen samt ger alarm om temperaturen överstiger inställd brytgräns

Tekniska Data

  • Övervakar vattentemperaturen i värmeanläggningen
  • Bryter upp säkerhetskretsen om temperaturen överstiger inställd brytgräns
  • Separat alarmutgång
  • Manuell återställning via frontpanel eller extern kontakt
  • Utlöst larm återställes inte automatiskt efter strömbortfall
  • Digital visning av ärvärde och inställd brytgräns
  • 5 lysdioder visar driftstatus
  • Egen temperaturgivare av typ Pt-100
  • Hög kapslingsgrad, IP 65
  • Produktcertifierad (typgodkänd) enligt EG-typkontrollintyg modul B för tryckbärande anordning nr: DK-0200-4.2486.1/05