Micaflex PFA-PU ver 3

Beskrivning

Micaflex PFA-PU ver 3 är en differenstryckgivare med alarmreläer för mätning, reglering och övervakning av lufttryck och flöde. Funktion för styrning av cyclisk renblåsning av MFS-sonder och mätuttag vid användning i smutsig luft eller gas (tillbehör PU-3).

PFA-PU levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

  • Två analoga ärvärdesutgångar för tryck, flöde samt reglering.
  • Valbar utsignal 0/2…10 VDC eller 0/4…20 mA.
  • Styrning av renblåsningsenhet PU-3 (tillbehör)
  • PI-regulator med två börvärden för styrning av frekvensomformare eller ställdon.
  • Två separata alarmreläer samt inbyggd summer.