Filhämtning

Beräkningsverktyg för differenstryck, lufthastighet och flöde i en ventilationskanal eller i ett fläktinlopp. Avser produkterna MFS sond för flödesmätning, MFS-SS i syrafast stål samt MFS-FI för mätning i fläkinlopp.

Ladda ner här

Produktöversikt luftflödesmätning

Ladda ner här

Allmänna leveransbestämmelser IML 2009, antagna 2008 av IM-föreningen, branschföreningen för leverantörer av produkter och tjänster inom elektronik och automation

Ladda ner här

ISO-9001 Certifikat

Ladda ner här

UKCA Declaration of Conformity

Ladda ner här